AVLYST: Livsstyrketrening på Røyse høsten 2021


 • VI HAR DESSVERRE BLITT NØDT TIL Å AVLYSE DETTE KURSET. NYTT KURS VIL SETTES OPP NESTE ÅR.
 • Kan du merke hvordan livet setter seg i kroppen?
 • Utfordres du av smerter, slitenhet, manglende fokus og lite tålmodighet?
 • Lever du livet ut fra andres ønsker og forventninger fremfor dine egne?
 • Kjenner du på tomrom og tomhet i hverdagen?
 • Ønsker du mer overskudd, energi, glede og tilstedeværelse?
 • Er du i kontakt med dine ressurser og muligheter?

Gjennom dette kurset kan du:

 • Bearbeide, forløse og oppleve større forståelse av kroppen din.
 • Skape forbindelse mellom kropp, følelser og tanker, og oppleve større perspektiv.
 • Lære å bearbeide smerte og kroniske plager.
 • Finne mer livskraft, kontakt, overskudd, nytelse og tilstedeværelse.
 • Bli tydeligere for deg selv og andre.
 • Oppleve mer mestring, ro og balanse.
 • Håndtere stress og uro med mer bevissthet.
 • Bli bevisst dine automatiske mønstre og slik få muligheten til å velge noe annet.
 • Lære å håndtere og romme dine følelser.
 • Komme i kontakt med dine ressurser og muligheter.
 • Bli mer deg selv og komme i kontakt med din unikhet.
 • Endre holdninger og måten du møter deg selv, andre og verden.

Vi holder kurs i livsstyrketrening september-november 2021. Dette vil være med personlig oppmøte hos Kom Hjem på Røyse. Kurset går over ti samlinger på tre timer (ca annenhver uke) og er lagt til kveldstid på hverdager for å gjøre det mulig for personer i vanlig jobb å delta. Ukedag vil variere da begge kurslederne jobber turnus.

Kurset er prosessorientert, det vil si at vi lærer gjennom å praktisere, altså at du øver i livet ditt, for så å ta med deg dine erfaringer tilbake igjen på neste samling. Dette tar du så med deg ut i hverdagen for å øve og dermed få forankret det i livet ditt. Kurset inviterer til å skape varige endringer i din evne til å leve livet slik du faktisk ønsker å leve det. Vår grunnholdning er at du har alle ressursene du trenger i deg selv, og at vår jobb er å tilrettelegge og støtte deg i å bli bedre kjent med og utvikle disse.

Kurset har tre grunnpilarer: Oppmerksomt nærvær (mindfulness), gestaltveiledning og konfluent (erfaringsbasert) pedagogikk. Metodene vi bruker er blant annet øvelser i oppmerksomt nærvær, skriving, farger, bevegelse, bilder, deling og lytting. Dette er med på å aktivere ulike deler av oss og ekspandere utbytte tar oss inn i kroppen og sansene som bidrar til tilstedeværelse her og nå, og er der kunnskapen fra oss selv venter på å bli oppdaget.

Her er en kort intro-video vi har laget for forrige kurs:
https://kom-hjem.no/2021/04/kort-introduksjon-til-livsstyrketrening-varen-2021/

Og du kan lese mer om kurset på egen hjemmeside til livsstyrketrening her:
https://www.livsstyrketrening.no/hva-er-livsstyrketrening/

PRIS
kr 4900 for hele kurset.
Depositum ved påmelding: kr 1000
Om prisen hindrer deg av ulike årsaker, ta kontakt så finner vi en løsning.

Maksimum 12 deltakere.

Meld deg på i dag for å sikre din plass på epost kontakt@kom-hjem.no

Kursets datoer
1. Tirsdag 31. august
2. Mandag 13. september
3. Mandag 20. september
4. Mandag 1. oktober
5. Mandag 11. oktober
6. Mandag 25.oktober
7. Tirsdag 2. november
8. Tirsdag 16. november
9. Tirsdag 23. november
10. Mandag 6. desember

Samlingenes hovedtemaer
● Oppmerksomt nærvær – hvis kroppen kunne snakke…
● Hvem er jeg? Selvoppfatning/selvbilde i forhold til ressurser og muligheter.
● Verdier – hva er viktig for meg?
● Hva gir og tar energi, om å sette grenser
● Stress, stressmestring.
● Sterke og svake sider.
● Glede og selvmedfølelse
● Dårlig samvittighet og skam
● Sinne
● Ressurser, muligheter og valg
● Veien videre – en oppsummerende samling.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller er nysgjerrig.
Her er arrangementet på facebook som kan følges eller deles: https://fb.me/e/1ssIA0o2v