Livsstyrketrening høsten 2021

Vi planlegger kurs i livsstyrketrening august/september-november.
Det blir mulighet både for et online-kurs og et lokalt kurs på Røyse.

Mer info kommer.