Livsstyrketrening intensiv våren 2021 (online)

 • Kan du merke hvordan livet setter seg i kroppen?
 • Utfordres du av smerter, slitenhet, manglende fokus og lite tålmodighet?
 • Lever du livet ut fra andres ønsker og forventninger fremfor dine egne?
 • Kjenner du på tomrom og tomhet i hverdagen?
 • Ønsker du mer overskudd, energi, glede og tilstedeværelse?
 • Er du i kontakt med dine ressurser og muligheter?

Gjennom dette kurset kan du:

 • Bearbeide, forløse og oppleve større forståelse av kroppen din.
 • Skape forbindelse mellom kropp, følelser og tanker, og oppleve større perspektiv.
 • Lære å bearbeide smerte og kroniske plager.
 • Finne mer livskraft, kontakt, overskudd, nytelse og tilstedeværelse.
 • Bli tydeligere for deg selv og andre.
 • Oppleve mer mestring, ro og balanse.
 • Håndtere stress og uro med mer bevissthet.
 • Bli bevisst dine automatiske mønstre og slik få muligheten til å velge noe annet.
 • Lære å håndtere og romme dine følelser.
 • Komme i kontakt med dine ressurser og muligheter.
 • Bli mer deg selv og komme i kontakt med din unikhet.
 • Endre holdninger og måten du møter deg selv, andre og verden.

Vi holder online-kurs i livsstyrketrening april til juni 2021. Kurset går over åtte samlinger på tre timer og er lagt til kveldstid på hverdager for å gjøre det mulig for personer i vanlig jobb å delta.

Kurset er prosessorientert, det vil si at vi lærer gjennom å praktisere, altså at du øver i livet ditt, for så å ta med deg dine erfaringer tilbake igjen på neste samling. Dette tar du så med deg ut i hverdagen for å øve og dermed få forankret det i livet ditt. Kurset inviterer til å skape varige endringer i din evne til å leve livet slik du faktisk ønsker å leve det. Vår grunnholdning er at du har alle ressursene du trenger i deg selv, og at vår jobb er å tilrettelegge og støtte deg i å bli bedre kjent med og utvikle disse.

Kurset har tre grunnpilarer: Oppmerksomt nærvær (mindfulness), gestaltveiledning og konfluent (erfaringsbasert) pedagogikk. Metodene vi bruker er blant annet øvelser i oppmerksomt nærvær, skriving, farger, bevegelse, bilder, deling og lytting. Dette er med på å aktivere ulike deler av oss og ekspandere utbytte tar oss inn i kroppen og sansene som bidrar til tilstedeværelse her og nå, og er der kunnskapen fra oss selv venter på å bli oppdaget.

Her er en kort intro-video vi har laget:
https://kom-hjem.no/2021/04/kort-introduksjon-til-livsstyrketrening-varen-2021/

Og du kan lese mer om kurset på egen hjemmeside til livsstyrketrening her:
https://www.livsstyrketrening.no/hva-er-livsstyrketrening/

Maksimum 12 deltakere.
Pris: kr 3900,-
Om du er student, arbeidsledig ol., ta kontakt så finner vi en løsning.

Meld deg på i dag for å sikre din plass på epost kontakt@kom-hjem.no

Gratis informasjonsmøte på zoom søndag 11. april kl 19-20.

Link til møtet: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArdOqqpj8iE9QahMBjSFCYJ1HUGQHs0BJT?fbclid=IwAR3vqD2TA1v7-V-8oId-0NXIjjI76H-2bPjZUpG0g21MW6mwcMg91c_dr0E

Alle samlingene finner sted kl 18-21 på de følgende dagene:
1. Tirsdag 20. april
2. Onsdag 28. april
3. Torsdag 6. mai
4. Tirsdag 11. mai
5. Onsdag 19. mai
6. Tirsdag 1. juni
7. Tirsdag 8. juni
8. Torsdag 17. juni
(9. Det vil også bli en oppsummerende samling i november)

Samlingenes hovedtemaer
● Oppmerksomt nærvær – hvis kroppen kunne snakke…
● Verdier – hva er viktig for meg?
● Hva gir og tar energi, om å sette grenser
● Stress, stressmestring.
● Sterke og svake sider.
● Dårlig samvittighet, sinne, skam
● Glede, medfølelse, takknemlighet
● Ressurser, muligheter og valg

Vi bruker zoom og kan gjøre opptak dersom du går glipp av en samling.

Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Link til event på Facebook.