Mantrasang/sangsirkel/chanting på Røyse

Vi inviterer til jevnlige sangsirkler hos Kom Hjem på Røyse denne høsten og vinteren.

Til forskjell fra andre former for sang, er synging av mantra eller andre enkle tekster og melodier en form for meditasjon. Gjennom at hjernen ikke trenger å tenke på kompliserte tekster eller melodier, men heller kan repetere uten konsentrasjon, kan den gå inn i en helt annen tilstand av tilstedeværelse og ro. Denne måten å synge på har lignende effekter som meditasjon, men vil for mange være enklere og mer tilgjengelig fordi hjernen får lov til å hvile i en aktivitet (sangen).

Fokus er samvær uten småprating, stillhet mellom hver sang, og muligheten for kontemplasjon og indre opplevelser.

Sang har gjennom alle tider blitt brukt i religiøse og mystiske seremonier, og kan hjelpe til å oppnå kontakt med dypere nivåer av eksistensen. Ingen spesiell trosretning eller filosofi ligger til grunn for samlingene, kun det som forener alle retninger og alle mennesker. Du kan komme med ditt eget livssyn eller fraværet av sådan og la sangen bety det du ønsker for deg. Tekstene som brukes er fra yoga-tradisjonen, fra Buddhismen og noen engelske tekster. Du er velkommen til å kun lytte eller å delta på din måte.

Torstein leder sirkelen og spiller harmonium. Om du har en gitar og ønsker å spille med, eventuelt en tromme, er dette hjertelig velkommen.

Praktisk info:
Det er drop-in og det kreves ingen påmelding med mindre det blir så mange at vi må regulere hvor mange vi har plass til.
Adressen er Gomnesveien 139, siste røde huset på toppen av privat grusvei som går parallellt med Fjellsveien.
Deltakelse koster kr 100 per gang, vippses til 97079667, evt. kontant.

Tidspunkter 2021:
Fredag 5. november kl 18:30-20:00
Onsdag 24. november kl 18:30-20:00
Fredag 3. desember kl 18:30-20:00
Torsdag 16. desember kl 18:30-20:00