Meditasjonskurs på Røyse høsten 2021

Ønsker du å lære teknikker for å finne indre ro? Meditasjon er et fantastisk verktøy for å dempe stress eller engstelse i hverdagen og finne balanse i eget liv.

Hjernen opererer mye av tiden på autopilot, og måten vi reagerer på ting i livet på, skjer ofte av vane heller enn fra forståelse. Det viser seg at det er sammenheng mellom nivået av selvsnakket som foregår inni oss og vår psykisk velvære. Vedvarende ukontrollerte «meg-tanker» har negativ effekt på psyken.

Gjennom å tilbringe tid med å observere oss selv (mindfulness), forstår vi bedre hva som driver oss og gjør at vi reagerer som vi gjør, og det er med på å dempe selvsnakket som foregår inni hodet til enhver tid. Gjennom å lære å holde fokus på et annet sted i bevisstheten enn i disse reaksjonene, bygger vi over tid opp mer indre stillhet og dermed kapasitet til å håndtere oss selv og andre på mer konstruktive måter. Vi får økt følelsesmessig regulering, tålmodighet og klokhet, eller for å si det på en annen måte: Å tenke før man handler.

Forskning som tar for seg effekten av daglig meditasjonspraksis, ser endringer i hjernen allerede etter noen uker med øvelser, og kan ha en positiv effekt på alt fra hukommelse, humør og evnen til å gjøre gode valg for seg selv. Det kan virke positivt på depresjon, angst, sosial angst, kognitiv funksjon, konsentrasjon og senke farten på aldring i hjernen.

Meditasjon er også en eldgammel måte mystikere, munker/nonner og filosofer har søkt indre sannhet og kommet i kontakt med det åndelige. Om dette er noe du synes er spennende, vil kurset også legge grunnlaget for å søke videre i dypet av deg selv.

Kurset
Kurset vil i første omgang gå over fire samlinger over halvannen time der du vil lære ulike meditasjonsteknikker for å finne noe som passer deg. Vi vil også tematisere de ulike måtene psyken fungerer på for å få en bedre forståelse av hva som foregår i oss når det er mange tanker og mye selvsnakk, og hvordan vi ofte saboterer våre egne liv pga. måten hjernen vår fungerer på. Kurset vil tilpasses deltakerne slik at du får hjelp og støtte ut i fra der du er akkurat nå. Kursholder er Torstein.

Tidspunkter for samlingene:
Torsdag 4. november kl 18-19:30
Mandag 15. november kl 18-19:30
Torsdag 25. november kl 18-19:30
Mandag 6. desember kl 18-19:30

Pris og påmelding:
Kr. 750,- for alle fire samlingene.
Påmelding til kontakt@kom-hjem.no eller til telefon 97079667.
Kursavgiften vippses til 97079667 for å sikre påmelding (ta kontakt for andre betalingsmåter).

Hvis du har spørsmål eller lurer på nå, ikke nøl med å ta kontakt!