Om Marthe

Jeg er utdannet sykepleier, livsstyrketrener og er fra tidligere pedagog i dans. Jeg er genuint opptatt av reisen hjem. Det vil si at jeg har dedikert mye av mitt liv til å utforske hva det vil si å bli mer meg selv, og underveis støtt på alle slags hindringer som står i veien for å uttrykke mitt sanne, unike jeg. Jeg har alltid vært opptatt av psykologi, menneskesinnet, livet og døden, eksistensielle spørsmål og ikke minst kroppen som inngangsport inn i tilstedeværelse og seg selv. Spørsmål som opptar meg er: Hva er selvomsorg? Hvordan leve syklisk og naturlig? Hvordan inkludere og romme mer av livet?
Jeg har mye erfaring med samtale som terapi, og utfyller dette med et repertoar av utforskende og dynamiske aktiviteter. Min styrke er de ulike måtene vi kan bearbeide både hendelser og mønstre i oss selv i aktivitet eller samvær, enten det er yoga, bevegelse eller i kontakt med naturen. Frihet i oss selv og dermed i omgivelsene våre, er noe som vi utvikler gjennom å utfordre og uttrykke oss, i samspill med ro og trygghet innvendig, og slik «kommer vi hjem.»