Om oss

Kom Hjem på Røyse

Velkommen hjem til deg selv! «Kom hjem» er vår måte å bidra med alt vi har lært og erfart i hva det vil si å leve et givende, meningsfylt liv – der vi kommer inn i kjernen av den vi er og dermed blir bedre til å leve fra dette i oss.

Vi har alle vokst opp og levd ut i fra andres forventninger og ideer om hva vi bør gjøre og hva slags handlinger og valg som er «riktige.» Med oss inviteres du til å la maskene falle vekk og la de skjulte skattene i deg vise seg for deg og verden. På deler av veien trenger vi ulike former for hjelp og støtte. Du inviteres til å gå inn i de mørke, gjenglemte rommene i deg selv, steder i underbevisstheten som får oss til å reagere og handle på visse måter på instinkt og uten at vi har et reelt valg. Vi trenger å la bevisstheten trenge inn i alt det underbevisste og kjenne alle følelsene og antakelsene som ligger der for å oppheve begrensningene de betinger i oss. I mange tilfeller finner vi både forvirring, smerte og lidelse, men også frihet og «en ny vår» når dette begynner å slippe. Vi ønsker å invitere alt fram i lyset for å kunne bearbeides og helbredes. Vi ønsker å stimulere og invitere til økt bevissthet, tilstedeværelse og nærvær i eget liv. Hva vil det si å leve ut i fra deg selv, din egen essens eller egen sannhet? Vi ønsker å se deg blomstre og dele dine gaver med verden på din unike måte, og vi ønsker å dele av våre egne erfaringer i denne prosessen.

Vi ønsker å bistå dem som ønsker å komme hjem, både til seg selv, men også til det som forbinder oss alle og hele eksistensen.

Kom Hjem i Gomnesveien 139 på Røyse er et gammelt småbruk rett ved boligfeltet på Gomnes – 15 minutter fra Hønefoss og én time fra Oslo. Beliggende i stille omgivelser og omgitt av solbæråker på den ene siden og skogen på den andre, skaper vi et samlingspunkt for ulike former for kurs, samvær og opplevelser.

I det gamle kunstatelieret i huset har vi rom for kurs og aktiviteter av forskjellige slag, med fokus på aktiviteter som fremmer selvinnsikt og -utforskning: Yoga, meditasjon, mindfulness, livsmestring, sang, bevegelse og veiledning.

Om Marthe

Jeg er utdannet sykepleier, livsstyrketrener og er fra tidligere pedagog i dans. Jeg er genuint opptatt av reisen hjem. Det vil si at jeg har dedikert mye av mitt liv til å utforske hva det vil si å bli mer meg selv, og underveis støtt på alle slags hindringer som står i veien for å uttrykke mitt sanne, unike jeg. Jeg har alltid vært opptatt av psykologi, menneskesinnet, livet og døden, eksistensielle spørsmål og ikke minst kroppen som inngangsport inn i tilstedeværelse og seg selv. Spørsmål som opptar meg er: Hva er selvomsorg? Hvordan leve syklisk og naturlig? Hvordan inkludere og romme mer av livet?
Jeg har mye erfaring med samtale som terapi, og utfyller dette med et repertoar av utforskende og dynamiske aktiviteter. Min styrke er de ulike måtene vi kan bearbeide både hendelser og mønstre i oss selv i aktivitet eller samvær, enten det er yoga, bevegelse eller i kontakt med naturen. Frihet i oss selv og dermed i omgivelsene våre, er noe som vi utvikler gjennom å utfordre og uttrykke oss, i samspill med ro og trygghet innvendig, og slik «kommer vi hjem.»

Om Torstein

Jeg er utdannet lektor og jobber som miljøarbeider i psykiatrien. I yngre år tilbrake jeg mange år på reisefot for å bli kjent med ulike land og kulturer, før utforskertrangen etter hvert ble vendt innover. I 2011 sa jeg opp en trygg jobb i staten og brukte de neste årene på å fordype meg i yoga, mindfulness, meditasjon og selvutforskning, og ble utdannet som yoga- og meditasjonslærer (IYF & RYS-500) ved Hridaya Yoga. Siden da har mitt personlige liv handlet om å komme hjem. Dette betyr for meg på den ene siden å avlære påvirkning andre har gitt meg bevisst eller ubevisst og som har gjort at jeg har handlet og tatt valg som ikke har vært fullstendig mine egne gjennom livet, men i stedet skjedd gjennom hva jeg tror er forventet av meg fra andre. Å komme hjem betyr på den annen side å komme nærmere kilden til vår eksistens, enten dette kalles selvrealisering, opplysning, Buddha, tao, zen, nirvana, himmelen, Gud, den høyere orden eller alle de andre begrepene som peker bortenfor vår materielle eksistens.
Jeg har deltatt på en rekke meditasjonsretreats av ti dagers varighet og enda et som varte i 49 dager. Meditasjon er noe jeg brenner for å veilede fordi det i min erfaring er det kraftigste verktøyet vi har for å finne mer ro og ikke minst frihet i vårt indre. Dette gjør oss bedre i stand til å møte livets utfordringer og muligheter fra et sted av balanse, og det gir oss hittil ukjente verktøy for leve livet i all sin dybde. Underbevisstheten vår er som en enorm struktur av skjulte antakelser og innlærte vaner som til daglig styrer handlingene våre. For å finne nye veier utenfor oss selv, må vi tilbringe tid med å bli kjent med alle måtene vi er skrudd sammen på. Videre har kontemplasjon og meditasjon vært nøkkelen til spirituell og åndelig utforskning og innsikt til alle tider, noe som har vært helt sentralt i min egen praksis. I tillegg til de stille aktivitene, trenger vi å utfordre oss selv og komfortsonene våre i praktiske øvelser og slik styrke evnen til å handle på tvers av innlærte begrensninger i psyken og få flere verktøy i livets verktøykasse.